Go Kuroakasou

Wij zijn lid van de Rasvereniging NIPPON INU en conformeren ons aan de regelgeving van de
Raad van Beheer, met als belangrijkste doelstelling het welzijn en de gezondheid van de honden.
Bezoek deze websites om u goed te laten informeren alvorens u een hond aanschaft.


 Verantwoordelijkheden als fokker !

Je bent lid van de rasvereniging. Je onderschrijft hun beleid en richtlijnen.
Je zorgt dat je over ruim voldoende wetskennis en algemene op honden gerichte kennis en bovenal rasspecifieke kennis beschikt.

Je bent bereid veel tijd, energie en geld in je honden te steken.
Je honden en hun nakomelingen zullen altijd op je kunnen rekenen.
Je zorgt voor een adequate voeding, (medische) verzorging en huisvesting,
zo nodig sta je je huis, je koelkast en je sofa af.

By the waf:

We zijn druk doende met het aflopen van vele shows en
het ondernemen van andere kynologische activiteiten
om vooral maar veel kennis en ervaring op te doen.